دیدار مدیر امورمنابع آب خدابنده با اعضای شورای اسلامی، نماینده کشاورزان و بهره برداران دوتپه سفلی

دیدار مدیر امورمنابع آب خدابنده با اعضای شورای اسلامی، نماینده کشاورزان و بهره برداران دوتپه سفلی

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ، نشست صمیمی مدیر و کارشناسان امورمنابع آب خدابنده با تعدادی از کشاورزان ، بهره برداران و اعضای شورای اسلامی دوتپه سفلی برگزار شد. در این نشست، مهندس خدایی مدیر امورمنابع آب خدابنده با اشاره به وضعیت بحرانی دشت قیدار از اهالی محترم و بهره برداران چاههای کشاورزی روستاهای واقع درخرارود درخواست نمود که چاههای مجاز کشاورزی خود را مجهز به کنتور حجمی هوشمند کرده و از اضافه برداشت و انتقال آب به اراضی غیرآبخور جداً خودداری نمایند . وی همچنین به ادامه سیاستهای این امور دررابطه با انسداد ضربتی چاههای غیر مجاز و ابطال چاههای مجازی که خارج از مفاد پروانه بهره برداری استفاده می کنند، اشاره نمود و به بهره برداران قول رسیدگی به تخلفات احتمالی مجموعه های بزرگ کشاورزی را داد و از بومی های منطقه خواست ضمن همکاری سازنده با امورمنابع آب ، نسبت به گزارش تخلفات ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات