فرآیند خدمات نظارت گاز سازمان در مسیر شکوفایی

فرآیند خدمات نظارت گاز سازمان در مسیر شکوفایی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد،در همایش ناظرین گاز با تاکید بر سلامت کار در سازمان نظام مهندسی اظهار کرد:با توجه به شان و جایگاه نظام مهندسی سلامت کار در سازمان باید حفظ و رعایت گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد،دکتر مهدی سالاری اظهار کرد:در نظام مهندسی هرکس جریان فساد سیستماتیک یا خدمات ناسالم که منجر به زیان مالی شود اطلاع دهد درصدی ازارزش مالی برگشت شده به اواختصاص می دهیم .
وی افزود:رویکرد ما تمرکز روی موفقیت سازمان است و بر این اساس درقالب جلسات نظر اکثریت را کسب و بر اساس آن رویه و فرآیندها را تعریف میکنیم.
دکتر سالاری با تاکید بر قابلیت سازی در سازمان گفت:سازمان درزمینه قابلیت سازی اعضا و مهندسین هزینه می کند در این راستاخدمات حرفه ای منطبق برشیوه نامه و رعایت اخلاق حرفه ای از مهندسین نیز انتظاردارد.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به شرایط خوب سازمان برای ورود به سال ۹۸ تصریح کرد: تعامل خوبی بین سازمان با شهرداری،اداره راه و شهرسازی،شرکت گاز،ثبت و اسناد،اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی و ادارات مرتبط برقرار شده است.
مهندس زحمت کش  نائب رئیس دوم سازمان در خصوص تکریم ارباب رجوع،کاهش حق السهم سازمان و همچنین تعامل خوب سازمان با اداره گاز در این جلسه توضیحاتی را ارائه و به ناظرین گاز تاکید کرد در بحث نظارت دقت کافی داشته باشند.
در این نشست اعضای  کمیته منتخبین گزارشی از عملکرد پیگیری مطالبات گاز،اقداماتی که در زمینه آنالیز و اصلاح تعرفه صورت گرفته وآموزش و باز آموزی ناظرین ومجریان گازتوضیحاتی را ارائه نمودند.
مهندس توکلی مدیر امور مشترکین با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش گاز خاطرنشان کرد:ساماندهی مجریان گاز،بازآموزی ناظرین،تهیه تعرفه نظارت گاز،اصلاح و تجمیع مناطق،ورود ناظرین واجد الشرایط به چرخه نظارت گاز،عدم تقسیم پرونده با شماره قبلی و فراخوان جهت مناطق با آمار پرونده زیاد بخشی از فعالیتهای انجام شده می باشد.
همچنین موارد مورد در خواست در خصوص اصلاح نرم افزار گاز به واحد انفورماتیک جهت اجرایی شدن ارسال گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات