پیگیری درخواستها و مشکلات مردمی با حضور مدیرکل و مدیران  راه وشهرسازی استان ایلام در میز خدمت مستقر ...

پیگیری درخواستها و مشکلات مردمی با حضور مدیرکل و مدیران راه وشهرسازی استان ایلام در میز خدمت مستقر ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات