مرکز پشتیبانی فنی و دبیرخانه طرح ملی فهام در پژوهشگاه نیرو راه اندازی شد

مرکز پشتیبانی فنی و دبیرخانه طرح ملی فهام در پژوهشگاه نیرو راه اندازی شد

به گزارش پایگاه خبری توانیر، مسئول مرکز پشتیبانی فنی و دبیرخانه طرح فهام از تشکیل و آغاز به کار کارگروه های تخصصی این مرکز خبر داد و گفت: از زمان شروع اجرای طرح فهام در کشور تاکنون، دانش فنی و اسناد با ارزشی در زمینه طرح مذکور به دست آمده و برای ادامه طرح تا هوشمندسازی تمامی مشترکان، راه بسیار طولانی در پیش است.
"لیلا عبدی" بروزرسانی این دانش فنی و تهیه اسناد مرتبط با طرح و متناسب با مراحل توسعه را از ضرورت های توسعه این طرح ملی دانست و گفت:  با توجه به جایگاه و رسالت پژوهشگاه نیرو در صنعت برق کشور و با توجه به موافقت به عمل آمده بین شرکت توانیر و پژوهشگاه نیرو، مرکز پشتیبانی فنی و دبیرخانه طرح فهام در "مرکز شبکه هوشمند برق و انرژی پژوهشگاه نیرو" راه اندازی شده است.
وی با اشاره به توسعه روزافزون این طرح ادامه داد: ایجاد مرکز پشتیبانی فنی و دبیرخانه این طرح به منظور مدیریت طرح، رفع اشکالات سیستم فعلی، مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات کسب شده، ارایه خدمات پژوهشی و مشاوره در مورد استانداردها، دستورالعمل ها، طرح ها و پروژه های پیشنهادی مرتبط، تشکیل کمیته های فنی و برگزاری جلسات منظم به منظور هم اندیشی، آموزش، فرهنگ سازی، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و مشاوران طرح، صورت گرفته است.
معاون مرکز شبکه هوشمند برق و انرژی پژوهشگاه نیرو افزود: طرح ملی "فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی" که به اختصار فهام نامیده می شود، به عنوان سیستم اندازه گیری هوشمند انرژی، در راستای اهداف صنعت برق ایران جهت ایجاد شبکه هوشمند انرژی، برای کشور ایران تعریف شده است.
این طرح در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ و در آخرین روزهای کاری دولت نهم به تصویب هیئت دولت رسید و توسط وزارت نیروی دولت دهم، جهت اجرا به شرکت سابا ابلاغ شد و در دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد.
در سال ۱۳۹۶ با تصویب هیئت وزیران، این طرح از شرکت ساتبا به شرکت توانیر انتقال یافت. سپس در سال جاری با موافقت به عمل آمده بین دو شرکت، مرکز پشتیبانی فنی و دبیرخانه طرح فهام در "مرکز شبکه هوشمند برق و انرژی پژوهشگاه نیرو" زیر نظر مجری طرح در توانیر راه اندازی شد.
لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات