اصلاح وبهسازی شبکه توزیع آب شهرداودآباد

اصلاح وبهسازی شبکه توزیع آب شهرداودآباد


۸۰۰x۶۰۰

درراستای بهسازی ونوسازی شبکه آبرسانی ۱۵۰۰ متراز شبکه توزیع آب شهر داوودآباد به همراه ۲۰۰ فقره انشعاب وهمچنین تعویض ونصب ۴دستگاه شیرهوا درمسیر خط انتقال شهرداودآباد اصلاح ونصب گردید.

به گزارش روابط عمومی آب وفاضلاب استان مرکزی مهندس اسماعیل مرادی رئیس اداره آب وفاضلاب شهرداودآباد بیان نمود : به منظورکاهش حوادث و جلوگیری از اتلاف آب ۱۵۰۰متراز شبکه آبرسانی ، ۲۰۰فقره از انشعابات اصلاح ونوسازی شددرهمین راستا ۴دستگاه شیرهوا که درمسیر این خط انتقال قرار داشت تعویض ونصب گردید که مجموع این عوامل به طورچشمگیری از میزان هدررفت جلوگیری می نماید و تعداد حوادث آب را کاهش داده است.

وی در پایان افزود شهر داوودآباد دارای ۶۴ کیلومتر شبکه آبرسانی و ۲۵۰۰ مشترک آب می باشد .

نویسنده:زهراطراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات