آخرین جلسه کمیته تحقیقات در شرکت آبفای شهری استان سمنان با حضور اعضای هیئت علمی برگزار گردید

آخرین جلسه کمیته تحقیقات در شرکت آبفای شهری استان سمنان با حضور اعضای هیئت علمی برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات