آخرین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت در شرکت آبفای شهری استان سمنان برگزار گردید

آخرین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت در شرکت آبفای شهری استان سمنان برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات