اجرایی شدن برش زمانی

با توجه به بند ۳-۲ مصوبه مورخ ۱۷-۱۱-۹۷ هیات مدیره محترم و با موضوع عملیاتی شدن برش زمانی از ابتدای سال ۱۳۹۸ به اطلاع میرساند  بر اساس بند ۱۴-۳-۵ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در رابطه با برش زمانی ، تا زمانی که دوره نظارت پروژه ای به پایان نرسیده باشد ، پروژه جز ظرفیت و تعداد کارهای ناظران محسوب می گردد. بنابراین ناظران زمانی می توانند مسئولیت نظارت پروژه دیگری را تقبل نمایند که گزارش پایان کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان رسیده باشد .
ضمنا تاکید میگردد مهندسان ناظر بایستی دقت نظر داشته باشند که پروژه های تحت نظارت سال های قبل و جاری در ظرفیت و کارکردشان منظور می گردد. /
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات