دستورالعمل آزمونها و صدور گواهینامه‌های مهارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شد

دستورالعمل آزمونها و صدور گواهینامه‌های مهارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه شد

رییس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تهیه"دستورالعمل آزمونها و صدور گواهینامه‌های مهارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور" از سوی این مرکز و دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مجید عبدالهی با بیان خبر فوق گفت: این دستورالعمل در راستای توسعه آموزش کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور و در اجرای توافقنامه منعقده بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲ مبنی بر همکاری در ارائه رشته مهارتی شهرداری ها و دهیاری ها در سطح کشور تهیه شده است.

وی افزود: توسعه متوازن آموزش‌های متوسطه مرتبط با فعالیت‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در شاخه کاردانش و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر برگزاری آزمونهای مهارت استاندارد مهارتی شهرداری ها و دهیاری ها، از جمله اهداف تهیه این دستورالعمل است.

عبدالهی در ادامه اظهار کرد: طبق این دستورالعمل و بر اساس ماده (۱۴)و تبصره( ۲۷۷۶۳/ت/۴۴۴ه) مورخ ۷۱.۹.۲۸ مصوبه هیات محترم وزیران، کمیته ای به نام کمیته آزمون و صدور گواهینامه های مهارت در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تشکیل می‌شود.

وی افزود: این کمیته برنامه ریزی و نظارت بر آزمونهای مهارت و صدور گواهی نامه های مهارت که منجر به اخذ مدرک دیپلم متوسطه در حوزه مهارتی مشاغل شهرداری ها و دهیاری ها می شود را بر عهده دارد.

عبدالهی،‌ ساماندهی و نظارت بر اجرای آزمونها و صدور گواهی نامه های مهارت،‌ ادامه تحصیل در رشته‌های مهارتی مربوط به شهرداریها و دهیاریها برای افراد بزرگسال در هنرستانهای دولتی بزرگسال، تهیه بانک سوالات و تعیین طراح سئوالات آزمونهای بخش نظری و عملی برای هر استاندارد مهارت،‌ تدوین شیوه ارزشیابی دروس مهارت (بصورت کتبی، شفاهی، عملی یا مشترک) و پورتال کردن فرآیند ثبت نام، آزمون و صدور گواهینامه های مهارت و تاییدیه رشته های مهارتی شهرداری ها و دهیاری ها را از دیگر اهداف تدوین این دستور العمل ذکر نمود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات