برای باشگاه ورزشی شهرداری در گذشته مجوز صادر...

برای باشگاه ورزشی شهرداری در گذشته مجوز صادر...

در شورای چهارم‌ برای باشگاه شهرداری مجوز صادر شده بود. اما اگر لایحه شهرداری در خصوص باشگاه ورزشی شهرداری منجر به ایجاد ساختار جدید و فربه شدن ساختار مجموعه مدیریت شهری شود؛ قطعا نیاز به تایید وزارت کشور دارد زیرا یک ساختار به ساختار شهرداری اضافه خواهد شد.

وی افزود: در صورت ارسال این لایحه به فرمانداری و داشتن مغایرت قطعا فعالیت باشگاه قبلی نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد لذا پیشنهاد می‌کنم وضعیت فعلی باشگاه حفظ شود و تنها یک آئین‌نامه داخلی برای آن تهیه شود که نیاز به مصوبه شورا نیز ندارد.

/پایان پیام/

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات