برگزاری آخرین جلسه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب...

با توجه به نامه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، جلسه کمیته بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ به ریاست مدیرعامل شرکت و با حضور معاون مالی، پشتیبانی و منابع انسانی و سایر اعضاء برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، با توجه به نامه مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، جلسه کمیته بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ به ریاست مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و با حضور آقای سلاجقه معاون مالی، پشتیبانی و منابع انسانی و سایر اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون مفاد نامه مذکور تصمیماتی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات