آب متعلق به همه نسل ها خصوصا آیندگان است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در روز جهانی آب که مصادف با دوم فروردین ماه هر سال است ، درویشی مدیر عامل شرکت ضمن تبریک مجدد سال جدید به همه همکاران، آب را یک سرمایه ملی دانست که متعلق به همه نسل ها خصوصا آیندگان است.

درویشی با اشاره به روز جهانی آب و اینکه  آب  متعلق به همه نژادها و ملیت ها است دسترسی به آبی پاک و سالم را حق همه مردم دانست. وی با مناسب بودن وضعیت بارش ها پس از یک دهه خشکسالی در سال آبی در کشور و روند افزایشی نزولات آسمانی از وضعیت مناسب استان از نظر ذخیره سازی آب  خبرداد. وی با اشاره به لزوم مدیریت مناسب از این سرمایه ملی مدیریت بهینه مصرف را امری ضروری دانست و عنوان نمود هر چند امسال شاهد نزولات خوبی بوده ایم اما نباید مدیریت آن را به فراموشی بسپاریم،  درویشی آب را متعلق به آیندگان دانست و عنوان نمود آب امانتی است نزد ما و باید از این نعمت خدادادی به خوبی استفاده نمود . وی مصرف درست و بهینه آب خصوصاً در بخش کشاورزی با استفاده از روشهای آبیاری نوین را عاملی برای به حداقل رساندن مصرف آب وحرکت به سمت بیشتر محصول وامنیت غذایی ذکر کرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات