اشتغال موثر و ایجاد ارزش افزوده مناسب در بخش خدمات

با بررسی آمار و ارقام موجود در کشور و تحلیل آنها بصورت واضح مشخص می گردد اشتغال بخش خدمات بالغ بر ۴۷ درصد و ارزش افزوده ناشی از فعالیت های بخش خدمات ۵۲ درصد بوده است این در حالی است که اشتغال بخش صنعت ۴۵ درصد و ارزش افزوده ناشی از آن صرفا ۳۸ درصد، و میزان اشتغال بخش کشاورزی ۸ درصد و ارزش افزوده ناشی از آن در حد۱۱ درصد تعیین گردیده است.

*حال که یکی از مزیت های فرا رقابتی استان یزد، منابع انسانی تحصیل کرده و نوآور و با انگیزه آن است چه راهکاری مناسب تر از آن که در سال ۹۸ که سال رونق تولید می باشد مسئولان با تمرکز بر این مزیت استان، به توسعه بخش تولید خدمات مهندسی و پزشکی و فرهنگی و خدمات شرکت های دانش بنیان و نوآور و... بپردازند.

*ا ین استراتژی هم با شرایط شکننده زیست محیطی و هم با کمبود منابع آب و سایر محدودیت های استان همخوانی دارد و چون کمتر استانی شرایط خاص استان یزد را دارند براحتی می تواند بازار بزرگ کشور را تصاحب کرده و در بازاری که رقیبان کمتری می باشند فعالیت نمود و منابع و سرمایه مالی کمتری را نیز برای شروع کار نیاز دارد.

*سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نیز بعنوان بزگترین سازمان غیر دولتی و مردمی نهاد یزد آمادگی نقش آفرینی مناسب در این خصوص را اعلام می نماید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات