آماده باش اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی

آماده باش اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات