نشست صمیمی مدیرکل با پرسنل در اولین روز کاری سال۹۸

نشست صمیمی مدیرکل با پرسنل در اولین روز کاری سال۹۸

در اولین روز کاری سال ۱۳۹۸ نشست صمیمی مدیرکل با پرسنل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات