سرکشی مدیرکل حقفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از خانوده بازنشستگان

اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به مناسبت آغاز سال نو با حضور در منزل بازنشستگان حفاظت محیط زیست استان با آنها دیدار و گفتگو کرد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات