آمادگی شهرداری شاهین شهر در مدیریت بارندگی های احتمالی در شهر

آمادگی شهرداری شاهین شهر در مدیریت بارندگی های احتمالی در شهر

در راستای بارندگی های احتمالی ، شهردار شاهین شهر از نقاط حادثه خیز شهر بازدید به عمل آورد و در این راستا جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری تشکیل گردید.
حمید عشقی شهردار شاهین شهر در این جلسه اظهار داشت: کارشناسان و عوامل اجرایی در شهرداری شاهین شهر نقاط حادثه خیز در مواقع بارندگی های شدید را شناسایی و نسبت به رفع آنان اقدام نمودند.
وی در ادامه افزود: امیدواریم کلیه عوامل اجرایی شهرداری با همه امکانات ضمن تکریم مسافران نوروزی در صورت بارندگی با تمام توان در صحنه حاضر و از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهین شهر

  منبع خبر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر یک شهرداری در شهر شاهین شهر و میمه می باشد

   نظرات