نشست ویدیو کنفرانس استاندار و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با رییس جمهور

نشست ویدیو کنفرانس استاندار و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با رییس جمهور

نشست ویدیو کنفرانس استاندار و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان با رییس جمهور در خصوص وضعیت سیلاب در استان خوزستان و پیش بینی سدها در هفته های آتی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات