کارگاه آموزشی مبانی محیط زیست برای کارکنان خط لوله گاز مکران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان محمد انور هاشمزهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست  شهرستان ایرانشهر گفت: کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی محیط زیست برای کارکنان خط لوله انتقال گاز ایرانشهر به چابهار به منظور توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش کارکنان آن مجموعه برگزار شد.

هاشمزهی افزود: در این کارگاه آموزشی یک روزه که با همکاری واحد HSE شرکت گاز مکران انجام شد مطالبی پیرامون تعاریف، کلیات مدیریت پسماند، نقش انسان در آلودگی های محیط زیست، آلودگیهای آب، خاک، هوا، مواد پرتوزا، ارزیابی اثرات محیط زیستی خطوط انتقال گاز و قوانین و مقررات مربوطه در این حوزه ارائه و آموزش داده شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات