محیط بانان استان فارس به یاری هموطنان سیل زده شتافتند.

محیط بانان استان فارس به یاری هموطنان سیل زده شتافتند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات