آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهری / آماده کردن کیسه های شنی جهت هدایت سیلاب / استقرار نیروهای خدمات شهری در معابری که مشکل آبگرفتگی دارد/ تعمیر و خرید پمپ های تخلیه آب /  لغو مرخصی کلیه مدیران شهرداری و عوامل اجرایی / آماده باش کامل نیروهای آتش نشانی/ اخطار به مالکان منازلی که در حریم و بستر رودخانه احداث شدند/ استقرار ماشین آلات عمرانی جهت بازگشایی معابری که بعلت رانش ترانشه مسدود می شود

آماده باش کلیه نیروهای خدمات شهری / آماده کردن کیسه های شنی جهت هدایت سیلاب / استقرار نیروهای خدمات شهری در معابری که مشکل آبگرفتگی دارد/ تعمیر و خرید پمپ های تخلیه آب / لغو مرخصی کلیه مدیران شهرداری و عوامل اجرایی / آماده باش کامل نیروهای آتش نشانی/ اخطار به مالکان منازلی که در حریم و بستر رودخانه احداث شدند/ استقرار ماشین آلات عمرانی جهت بازگشایی معابری که بعلت رانش ترانشه مسدود می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات