تلاش بی وقفه ۵ روزه واحد خدمات و فضای سبز و

تلاش بی وقفه ۵ روزه واحد خدمات و فضای سبز و

تلاش بی وقفه ۵ روزه واحد خدمات و فضای سبز و شرکت پیمانکار شهرداری علی آباد کتول برای بازگشایی مسیر دسترسی به آبشار کبودوال

تلاش بی وقفه ۵ روزه واحد خدمات و فضای سبز و شرکت پیمانکار شهرداری علی آباد کتول برای بازگشایی مسیر دسترسی به آبشار کبودوال

تلاش بی وقفه ۵ روزه واحد خدمات و فضای سبز و شرکت پیمانکار شهرداری علی آباد کتول برای بازگشایی مسیر دسترسی به آبشار کبودوال

تلاش بی وقفه ۵ روزه واحد خدمات و فضای سبز و شرکت پیمانکار شهرداری علی آباد کتول برای بازگشایی مسیر دسترسی به آبشار کبودوال

مهندس سید ایوب حسینی معاون خدمات شهری شهرداری علی اباد کتول از بازگشایی مسیر دسترسی به آبشار کبودوال بعد از ۵ روز تلاش بی وقفه پرسنل شهرداری خبر داد.

وی افزود: در اثر بارندگیهای چند روز اخیر در نقاط زیادی در طول مسیر دسترسی به آبشار ریزشهای موضعی خاک و سقوط درختان را داشتیم که از هفته گذشته عوامل شرکت دشت ناز باغستان پیمانکار فضای سبز شهری پس از ۵ روز فعالیت بی وقفه امروز مسیر دسترسی بازگشایی شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات