بازدید میدانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و هیئت همراه از...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، مدیرعامل شرکت به همراه معاونین طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداری شرکت و جمعی از کارشناسان فنی از نواحی با احتمال خطر در سدها و مسیلهای استان بازدید نمود. این بازدید که در راستای مدیریت ریسک و ارزیابی نقاط حادثه خیز احتمالی و در شرایط بارندگی شدید صورت گرفت مدیرعامل شرکت بر رعایت دستورالعملها و نکات ایمنی در جلوگیری از بحرانهای احتمالی تاکید کرد.

در این بازدید درویشی و هیئت همراه ضمن سرکشی به نواحی حساس در سدهای مخزنی از نزدیک با بخشداران، دهیاران و ساکنان محلی مجاور  چند سد مخزنی به گفتگو و ارایه نکات فنی پرداخت. درویشی ضمن تاکید بر رعایت الگوهای فنی و اظهار اینکه سدهای استان خوشبختانه از آزمون زلزله سربلند در آمدند، بارشهای اخیر و حجم بسیار بالای آب ورودی به سدها را آزمونی دیگر قلمداد کرد و بیان داشت از این مرحله نیز با درایت و آمادگی کامل با استعانت از الطاف الهی و ذیل راهبردها و دستورالعملهای فنی عبور خواهیم کرد .

درویشی با تاکید بر لزوم هوشیاری ساکنان مناطق با احتمال خطر و تمکین آنان به تصمیمات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و مدیریت بحران استان، پرهیز از شایعات بی اساس و ارایه نظرات غیرفنی را عاملی مهم در تسکین تنش های روانی ناشی از سیلاب دانست و با تاکید مجدد بر اشراف خود و مجموعه تحت مدیریتش در راهبری دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از سدها، وضعیت موجود را کنترل شده ذکر کرد و از آماده باش کامل کمیته بحران شرکت، برای اتخاذ تصمیمات مقتصی و رصد بهنگام وضعیت مخازن و سازه های هیدرولیکی وابسته به آن خبر دارد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات