برگزاری اولین نشست کمیته مدیریت بحران شرکت برق ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی برق یزد، در این جلسه محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل این شرکت با اشاره به بارندگی اخیر در کشور، اظهار داشت: بارندگی در استان یزد وضعیت مطلوبی داشته است و برای ایمنی بیشتر برخی از مسیرهای پرخطر بسته شده است تا از احتمال بروز حوادث کاسته شود.

وی به دستور مدیرعامل شرکت توانیر به بسیج گروه های اجرایی و آمادگی کامل برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از بارش های جوی اشاره کرد و افزود: این آماده باش تا پایان بارش ها و استقرار شرایط جوی پایدار به قوت خود باقی است.

وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی وضعیت موجود و پیش بینی حوادث احتمالی برای پیشگیری و کاهش خسارت های احتمالی دانست.

در این نشست نامه مدیریت بحران استانداری یزد توسط مدیرعامل مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه ایستگاه های برق که در محدوده مسیر حرکت روان آب ها قرار داشتند موردبررسی قرار گرفت و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمال خسارت ناشی از سیل تعیین شد.

اعزام گروه های تعمیرات خط به مناطق حادثه خیز و دوردست استان، اعزام کارشناسان معاونت طرح و توسعه برای بررسی وضعیت تجهیزات در معرض حادثه، آماده به کار بودن دیزل ژنراتورها، برج نورها و خودروهای شاسی بلند و آمادگی کامل انبار مرکزی برای پشیبانی از عملیات تعمیراتی؛ مجموعه اقداماتی بود که برای پیشگیری از حوادث احتمالی انجام شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات