برگزاری نشست توجیهی مدیران سازمان برای بهینه سازی شرایط موجود

برگزاری نشست توجیهی مدیران سازمان برای بهینه سازی شرایط موجود

در آغازین روز سال جدید نشست توجیهی و هم اندیشی مدیران سازمان، با حضور خانم جان قربان پژوهشگر نظام مهندسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، در این جلسه حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضای سازمان و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان و مراجع مسئول و شیوه های اصولی اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تبادل نظر درباره موضوعات و مباحث گوناگون در حوزه‌های خدمات مهندسی و حقوقی و چالش ها و فرایندهای پیش روی سازمان و واکاوی آن ها، محورهای اصلی این نشست بود که سیاست های کلی سازمان در سال جدید مبنی بر توسعه و ارائه خدمات به مهندسان، بهینه سازی شرایط موجود و تحول ساختاری و نوآوری در رویه‌های جاری مطرح و پیشنهادهایی ارائه گردید.

در این نشست همچنین نقش و مسئولیت های قانونی مربوط به عملکرد هرواحد به عنوان بازوهای اجرایی هیئت مدیره، برای اجرای مفاد ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه شرح وظایف و اختیارات هیئت مدیره، تشریح و به سوالات مدیران پاسخ داده شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات