کمک اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام برای ترمیم سیل بند منطقه فرخ آباد مهران و جلوگیری از حوادث اح...

کمک اداره کل راه وشهرسازی استان ایلام برای ترمیم سیل بند منطقه فرخ آباد مهران و جلوگیری از حوادث اح...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات