برگزاری جلسه هم اندیشی با کانون بازنشستگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و تکریم از بازنشستگان سال ۱۳۹۷ - مورخ ۷ فروردین ماه ۹۸

برگزاری جلسه هم اندیشی با کانون بازنشستگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و تکریم از بازنشستگان سال ۱۳۹۷ - مورخ ۷ فروردین ماه ۹۸

برگزاری جلسه هم اندیشی با کانون بازنشستگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و تکریم از بازنشستگان سال ۱۳۹۷ در مورخ ۷ فروردین ماه ۹۸

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات