بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از محیط بانی های حوزه استحفاظی شهرستان گرگان - مورخ ۷ فروردین ۹۸

بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از محیط بانی های حوزه استحفاظی شهرستان گرگان - مورخ ۷ فروردین ۹۸

بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از محیط بانی های حوزه استحفاظی شهرستان گرگان - مورخ ۷ فروردین ۹۸

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات