سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت :گزارش تصویری برگزاری اولین روز از جشن محله (امی محله )

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت :گزارش تصویری برگزاری اولین روز از جشن محله (امی محله )

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات