سومین جلسه اضطراری کمیته مدیریت بحران برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سومین جلسه کمیته بحران شرکت با حضور مدیرعامل شرکت معاونین و اعضای کمیته مدیریت بحران در محل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار گردید.

در این جلسه درویشی با اشاره به اهمیت اتخاذ تصمیمات درست و منطبق بر اصول فنی, محاسبات درست و دقیق هیدرولوژی برای مواجه با سیلاب های آتی را بسیار حیاتی دانست و بر تدوین فوری گزارش کارشناسی برای ارائه در ستاد بحران استان تاکید نمود .

درویشی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی مبتنی بر مدیریت سیلاب, خواستار بررسی فنی تنش ها و شرایط آبشناختی در نقاط حساس و به ویژه مخازن سدها شد. مدیرعامل شرکت با اشاره به اهمیت درک شرایط اضطراری سیلاب بر وظیفه شناسی همه ارکان دخیل در مدیریت بحران شرکت بدور از هرگونه رفتارهای هیجانی, بزرگنمایی یا بی اهمیت جلوه دادن حوادث جدی,خواستار بسیج تمام توان فنی و لجستیکی شرکت برای مواجه با سیلاب های آتی در موج دوم بارشی در استان شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات