در پاسخ به مطلبی تحت عنوان« رهاسازی ناگهانی آب سد، علت تشدید سیل گلستان/ ازشدت بارش‌ها مطلع بودند»

در خبرگزاری مهر استان، ضمن تشکر از مدیر محترم آن خبرگزاری محترم با طرح مساله که فرصتی را برای بیان مطالبی در خصوص سیلاب اخیر فراهم نمود. موارد برای خوانندگان محترم مطالب سایت مذکور بشرح ذیل ارائه می گردد.. رودخانه گرگانرود بعنوان بزرگترین حوضه آبریز استان از منتهی الیه شرقی استان سرچشمه می گیرد و در طول مسیر خود بطرف غرب با الحاق رودخانه های متعدد دیگر از ارتفاعات جنوبی استان به آن در نهایت به دریا می ریزد. بر روی رودخانه گرگانرود از بالادست حوضه، سدهای در حال بهره برداری بوستان، گلستان و وشمگیر به صورت متوالی با مجموع حجم مخزن ۱۱۸ میلیون متر مکعب واقع شده اند. با وقوع بارش شدید اخیر بطور همزمان در تمام پهنه استان، خصوصا با شدت زیاد آن در مناطق کوهستانی که در برخی نقاط تا ۳۱۸ میلیمتر نیز گزارش شد. سیلاب سهمگین در تمامی رودخانه های استان به طور همزمان جاری گردید. ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات