آزادساری آب سد سوار آباد با حضور و پیگیری دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک

آزادساری آب سد سوار آباد با حضور و پیگیری دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک

باحضور دکتربختیاری فرماندارشهرستان اراک ،غیاثی مدیرکل بحران استانداری مدیرکل منابع اب استان ،نصیری معاون عمرانی فرمانداری ویوسفی بخشدارمرکزی ساعت ۲شب عملیات رهاسازی آب سد سوارآباد بمنظور جلوگیری از سرریز وشکسته شدن سد روستای انجیرک وتخریب اراضی پایین دست انجام شد. باحضور دکتربختیاری فرماندارشهرستان اراک ،غیاثی مدیرکل بحران استانداری مدیرکل منابع اب استان ،نصیری معاون عمرانی فرمانداری ویوسفی بخشدارمرکزی ساعت ۲شب عملیات رهاسازی آب سد سوارآباد بمنظور جلوگیری از سرریز وشکسته شدن سد روستای انجیرک وتخریب اراضی پایین دست انجام شد .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات