رشد ۲۰ درصدی درآمد منطقه ۴ در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶

رشد ۲۰ درصدی درآمد منطقه ۴ در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل مجتبی قاسمی شهردار منطقه چهار ضمن ارائه گزارشی در خصوص ارتقا درآمد منطقه که با همت مضاعف و تلاش جمعی پرسنل و مسوولین دوایر منطقه محقق گردیده اظهار داشت ، از ابتدای سال ۹۷ ضمن تمرکز در خصوص پیگیری مطالبات شهرداری از ناحیه املاک تجاری و خصوصا ممیزی املاک تجاری غیر مجاز و تشکیل پرونده برای این دسته از املاک جهت ارجاع به کمیسیون ماده صد و البته مساعدتهای دبیر و اعضای محترم دبیرخانه کمیسیونهای ماده صد شهرداری اراک با تسریع در صدور آراء مربوطه و از سوی دیگر پیگیری مستمر در خصوص تشکیل جلسات کمیته تسهیل و طرح توافقات فی ما بین شهرداری و شهروندان به منظور اخذ مجوزهای ساخت ، در نهایت باعث گردید درآمد نقدی منطقه تا پایان سال ۹۷ به میزان ۱۵۲/۰۳۱/۳۱۶/۹۹۰ریال محقق گردد که نسبت به درآمد سال ۹۶ دارای رشدی ۲۰ درصدی می باشد .
وی در ادامه با اشاره به اینکه اندیشیدن تمهیدات بلند مدت در این خصوص در کنار ایجاد سیاستهای تشویقی می تواند در تحقق بخش اعظمی از مطالبات شهرداری که نهایتا به ارتقا سطخ خدمات شهرداری نیز می انجامد موثر واقع گردد ، عنوان داشت با توجه به اینکه در سال ۹۷ همچنان شاهد رکود حاکم در بخش صنعت ساختمان بودیم ولیکن با پیگیری و اتخاذ تمهیدات لازم توانستیم بر اغلب مشکلات پیش رو فائق گردیم .
ایشان در آخر ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند و مساعدت دیگر ارکان مجموعه بزرگ شهرداری اراک بتوانیم گامهای موثری در راستای احقاق حقوق شهرداری و البته ارتقاء منظر شهری که زیبنده مردم فهیم و شهید پرور اراک است برداریم.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات