بررسی عملکرد دریچه های تحتانی, سر ریز و وضعیت مخزن سد تنگ حمام

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در بازدید مدیر عامل شرکت و هیئت همراه از منطقه قصرشیرین آخرین وضعیت عملکرد دریچه های تحتانی و سرریز و مخزن سد تنگ حمام با حضور کارشناسان فنی بررسی گردید.

در این بازدید که با حضور برخی از مدیران محلی انجام شد بخشهای مختلف سد تنگ حمام طی چک لیستی کنترلی بررسی گردید. درویشی هدف از مجموعه بازدیدهای کنترلی روزهای اخیر را آمادگی کامل برای مواجه با سیلاب دانست و خاطر نشان ساخت تمام عواملی که می تواند از بعد انسانی و یا فنی_ مهندسی عامل نقص یا تاخیر در عملکرد اجزای فنی باشند با دقت و وسواس کارشناسان و مجریان سد و سازه های شرکت کنترل شده است با این همه مخاطرات محیطی همچنان که از عنوان شان پیداست در ذات خود خطر محسوب می شوند و برای حداقل احتمال خطر هم باید برنامه ریزی های متناسبی را از قبل پیش بینی کرد. وی وضعیت سد را خوب توصیف کرد علیرغم اینکه در زلزله سرپلذهاب نزدیکترین مخزن سد به کانون زلزله بوده و تحت تنشهای لرزه ای مهیبی قرار گرفته است. درویشی با بیان اینکه اوضاع این سازه در کنترل است و پیش بینی تاب آوری سد و اقدامات فنی درست و دقیق محاسبه شده اند هرگونه خطر جدی برای این سازه را رد کرد و خواستار بی توجهی ساکنان محلی به شایعات شد. درویشی در پایان ضمن هشدار جدی به متعدیان حریم و بستر و اراضی پایین دست سد از آنان خواست نسبت به ترک فوری محل مستحدثات واقع در حریم و بستر اقدام نمایند. وی تجاوز به حریم و بستر رودخانه را اختلال در روند هیدرولوژی طبیعی دانست و اظهار امیدواری کرد در برنامه های مدیریت سیلاب, حفاظت از مسیلهای طبیعی و حریم و بستر رودخانه و پیکره های آبی با تمام توان توسط همه تصمیم گیران و ذی نفعان در دستور کار جدی و عملیاتی قرار گیرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات