مصاحبه مهندس علیزاده با خبرگزاری صدا و سیما و ارائه گزارشی از وضعیت رودخانه ها و حجم آب سد های استان

مصاحبه مهندس علیزاده با خبرگزاری صدا و سیما و ارائه گزارشی از وضعیت رودخانه ها و حجم آب سد های استان

مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای استانی به ارائه گزارش کاملی از وضعیت بارش ها، وضعیت روخانه ها، وضعیت آب مخازن سدها، وضعیت ذخایر آب استان، وضعیت ورودی و حجم آب سدها در استان پرداخت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای استانی در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۹۸ گزارش کاملی از وضعیت بارش ها، وضعیت روخانه ها، وضعیت آب مخازن سدها، وضعیت ذخایر آب استان، وضعیت ورودی و حجم آب سدها در استان ارائه نمود.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات