لیست مناطق سیل خیز شهری و بین شهری استان

لیست مناطق سیل خیز شهری و بین شهری تهیه شده توسط شرکت آب منطقه ای کردستان

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات