جمع آوری تورهای غیرمجاز ماهیگیری از رودخانه های چهار شهرمازندران

جمع آوری تورهای غیرمجاز ماهیگیری از رودخانه های چهار شهرمازندران

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، دراستای برخورد با متخلفین صید غیرمجاز ماهی ان استخوانی ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل درحین گشت و کنترل درحوزه استحفاظی این شهرستان ۳رشته تورماهیگیری سالیک و۴رشته تورماهیگیری غیرمجاز را کشف وضبط کردند.

در فریدونکنار نیزماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر رودخانه ها راپایش و۴تور فلزی(چم) و ۸ رشته دام صیادی راجمع آوری کردند.

طی گشت شبانه مامورین یگان حفاظت محیط زیست محمودآباد در مصب رودخانه‌ها ۱۰ رشته دام و۵  رشته سالیگ ماهیگیری از سه متخلف صید غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نکا در حین گشت و کنترل موفق شدند،شش عدد دام صیادی و یک رشته سالیک را از صیادان غیر مجاز در رودخانه نکارود کشف و ضبط نمایند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات