بازگشت یک قطعه باکلان به طبیعت رودخانه آبرومند

بازگشت یک قطعه باکلان به طبیعت رودخانه آبرومند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان معصومه پارچیان گفت : طبق گزارش رسیده از دوستداران حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار یک قطعه باکلان که به دلیل خستگی در مسیر حرکت، از پرواز باز مانده بود توسط پرسنل محیط زیست بهار پس از اطمینان از سلامت پرنده در رودخانه آبرومند به دامان طبیعت بازگشت.
وی اظهارکرد: عواملی از جمله خستگی مسیر حرکت و فرود آمدن در زمین مانع ادامه مسیر این پرنده آبزی شده بود.
باکلان جزو پرندگان بزرگ آبزی است که از خانواده غواص ها به شمار می رود و دارای بدن سیاه بوده و خوراک این پرنده ماهی است.
باکلان ها پرندگانی هستند آبزی، با جثه بزرگ، منقار دراز، پر و بال تیره بال های نسبتا کوتاه دم تقریبا بلند پاهای پرده دار کامل. باکلان ها در پرواز گردن خود را اندکی بالاتر از امتداد بدن نگه می دارند و در هنگام پرواز همانند غازها در یک خط دسته جمعی پرواز می کنند.
زیستگاه این پرنده سواحل دریا، دریاچه ها و آب های داخل خشکی است و این گونه از پرندگان آبزی در فصل زمستان در ایران به وفور دیده می شوند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات