خاموشی میادین شهدا، هفت تیر و بوستان بزرگ ملت

خاموشی میادین شهدا، هفت تیر و بوستان بزرگ ملت

چراغ های اراک در شامگاه شنبه به احترام ساعت زمین با حضور جمعی از مسئولان، سمن های زیست محیطی و اقشار مردم در ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه به صورت نمادین خاموش شد.
برنامه ساعت زمین، رویدادی جهانی است که توسط صندوق طبیعت هر سال در ماه مارس برگزار می شود و هدف از اجرای آن توجه دادن افکار عمومی به اهمیت موضوعات زیست محیطی، صرفه جویی انرژی و همگامی با طبیعت در زندگی است.
مدیریت بهینه مصرف انواع انرژی از موضوعات مهم در شرایط کنونی زمین است و موفقیت در این مسئله همگرایی جمعی و گفتمان هدفمندی را می طلبد.
این برنامه نمادین در احترام به مام زمین و اهمیت و ارزشگذاری بر انرژی برگزار شده از نظر فرهنگی بسیار مهم است.
مردم باید با نگاه اجتماعی، دوستی و همدلی در راستای بهبود مسایل پیرامونی عمل کنند و حرکت های نمادین و خودجوش مردمی در این راستا بسیار کارساز است.
گروه های زیست محیطی از نظر تقویت پیوست های مردمی در موضوعات سلامت و طبیعت باارزش هستندچرا که با فرهنگ سازی و تقویت زنجیره مشارکت مردمی می توان مصرف بهینه انرژی را جا انداخت و کره زمین برای بهبود شرایط زیست محیطی نیاز در تغییر رفتار انسانی دارد.
ساعت زمین رویداد و پویشی جهانی است که هر سال در آخرین شنبه ماه مارس با خاموشی یک ساعته داوطلبانه مردم را ترغیب به مصرف محتاطانه انرژی می کند و یادآور ارزش بالای کره زمین است.
سمن های زیست محیطی شهرستان اراک همزمان با سراسر جهان در ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در میادین شهدا، هفت تیر و بوستان بزرگ ملت آیین ساعت زمین را به شکل نمادین گرامی داشتند.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات