ضرورت حفظ وحدت رویه و انسجام دفاتر نمایندگی شهرستانها

ضرورت حفظ وحدت رویه و انسجام دفاتر نمایندگی شهرستانها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، بر ضرورت حفظ وحدت رویه برای ارائه خدمات و انسجام هرچه بیشتر دفاتر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، دکتر مهدی سالاری در نشست ماهیانه مدیران دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها خواستار ارتباط بیشتردفاتر، انتقال تجربیات و برنامه ها، هماهنگی وانسجام دفاتر نمایندگی شهرستانها با مدیران ستادی شد.

وی با اشاره به شفافیت درتصمیم گیری فرآیندها درسازمان تصریح کرد: شفافیت درحوزه ستادی ایجاب می کند که مدیران دفاتر نیز مشابه عملکرد استان را درشهرستانها داشته باشند وعملکرد دفاتر در سال ۹۷ رامنتشرنمایند.

دکتر سالاری با تاکید برارائه خدمات مناسب و مورد نیاز جامعه، از مدیران دفاتر و حوزه ستادی خواست تا با آگاهی و توانمندی خدمات خوبی را به مردم واعضا ارائه دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد خواستارتوجه مسوولین دفاتر نمایندگی به اهمیت آموزش ،تعامل باسازمانهای مرتبط واحترام به مصوبات و ارزشهای هیات رئیسه شد و افزود:مدیران دفاتر با ارزشها و دیدگاههای هیات رئیسه همراهی کنند.

دراین جلسه  مدیران دفاترو حوزه ستادی گزارشی از برنامه های سال۹۸ حوزه مسئولیت خود ارائه و در خصوص صدور مجوز دفاتر با توجه به ابلاغ وزیر و یکپارچه سازی دفاتر،پیگیری تخلفات ساختمانی ،اجرای نظارت مضاعف ،اسکن نقشه های گاز ،آماده سازی پرونده های اسکن تفکیک وتعامل با شهرداری و شورای شهر،برگزاری اجباری دوره اخلاق مهندسی مطالبی بیان کردند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات