تشریح اقدامات راه وشهرسازی استان در برنامه زنده رادیویی وهار ایلام توسط مهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرس...

تشریح اقدامات راه وشهرسازی استان در برنامه زنده رادیویی وهار ایلام توسط مهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرس...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات