همایش ملی توانمند سازی شهرهای کوچک مقیاس با تاکید بر ویژگیهای شهر شال

همایش ملی توانمند سازی شهرهای کوچک مقیاس با تاکید بر ویژگیهای شهر شال

www.BanaNews.irبنانیوز- همایش ملی توانمند سازی شهرهای کوچک مقیاس با تاکید بر ویژگیهای شهر شال، ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۰ توسط استانداری قزوین در شهر شال برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) برپایه نقش پراهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی حوزه های شهری ،این همایش با نگاهی کارا به تغییر سیاستها در راستای توانمند سازی شهرهای کوچک با محورهایی همه جانبه برگزار میشود تا مشوق توان اجرایی مسئولان در این زمینه باشد. علاقه مندان به ارائه و حضور در این همایش می توانند مقالات خود را در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند:

شهرهای کوچک و لزوم توانمند سازی و مشارکت مردمی در آنها

شهرهای کوچک و نقش برنامه ریزی منطقه ای در توانمند سازی

شهرهای کوچک و ضرورت ایجاد شبکه شهرهای همکار در توانمند سازی آنها

شهرهای کوچک و الگوهای علمی و بومی احیاء بافت های فرسوده در آنها

شهرهای کوچک و جایگاه زمینه های قومیتی و هویتی در توانمند سازی آنها

شهرهای کوچک و نقش اقتصاد و جامعه در توانمند سازی آنها

شهرهای کوچک و نقش سلامتی در توسعه پایدار آنها

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات