بندها و تغذیه مصنوعی استان همدان سیلاب را مدیریت کردند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: بندها و تغذیه مصنوعی در استان سیلاب و طغیان رودخانه ها را مدیریت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده از وضعیت ذخیره تغذیه مصنوعی و بندهای استان گفت و یاد آور شد: با توجه به ورود سامانه بارشی که از ۱۱ فروردین تا شب ۱۲ فروردین به فعالیت خود در استان ادامه می دهد، دریچه های تغذیه مصنوعی و بندهای پر شده به منظور کنترل سیلاب باز شده است.

وی با بیان اینکه بندهای تاخیری بهار و صالح آباد و بند کریم پر شده و آب ورودی به رودخانه هدایت می شود افزود: در حال حاضر تغذیه مصنوعی خنداب در شهرستان اسدآباد نیز پر شده و آب وارد شده به حوضچه این تغذیه مصنوعی، وارده رودخانه می شود.

ستوده گفت: حوضچه شماره ۱ تغذیه مصنوعی هارون آباد در شهرستان بهار نیز پر و با باز شدن دریچه، آب به حوضچه دوم منتقل می شود و همچنین حوضچه های شماره ۱ و ۲ تغذیه مصنوعی کوریجان در همدان نیز پر و آب وارده به حوضچه های دیگر منتقل می شود.

وی افزود: تغذیه مصنوعی سلطانیه و ازندریان در شهرستان ملایر پر شده و آب وارده نیز از طریق دریچه ها و سرریز به رودخانه هدایت می شود.

ستوده همچنین از وضعیت تغذیه مصنوعی ها هریان در شهرستان رزن و سراوک در شهرستان فامنین خبر داد و افزود: با بارش های خوب در سال جاری این دو تغذیه مصنوعی نیز در استانه  پر شدن هستند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات