ریزش ترانشه محوطه آپارتمان آولان وتلاش نیروهای خدمات شهری در راستای ایمن سازی معبر

ریزش ترانشه محوطه آپارتمان آولان وتلاش نیروهای خدمات شهری در راستای ایمن سازی معبر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات