اقدامات عمرانی ترافیکی انجام شده طی بارش های اخیر

اقدامات عمرانی ترافیکی انجام شده طی بارش های اخیر

معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری خبر داد: گزارش عملکرد این معاونت در راستای کنترل ترافیک عبوری و کنترل آبگرفتگی در کمربندی شمالی رفع تجمع و آبگرفتگی شدید ورودی پایانه باربری اراک با حفر کانال و هدایت فوری آب به حاشیه کمربندی و رفع کامل آبگرفتگی ،رفع آبگرفتگی لاین کندرو شمالی میدان امام حسن با هدایت آب به کانال موجود در کنار روگذر ، رفع آبگرفتگی با حذف دو بلوک سیمانی در کنار کمربندی شمالی مجاور ورودی مدرسه فرزانگان و هدایت آب به جداول و تسهیل در تردد ترافیک عبوری ،تحویل علایم ترافیکی و هشداردهنده مورد نیاز مناطق به واحدهای اجرایی مناطق و سرکشی مدام از وضعیت ترافیکی سطح شهر و کنترل کمربندی های شمالی و جنوبی و رفع مشکلات از جمله اقداماتی است که صورت گرفت.
وی ادا مه داد: اخذ گزارش از وضعیت مناطق ،ابنیه و تاسیسات شهری و جداول و کانال های انتقال آب های سطحی و کنترل ساختمان های فرسوده و ارائه نقطه نظرات فنی و کارشناسی به مناطق در صورت لزوم ، کنترل حجم آب و دبی رودخانه با استقرار نیرو ، کنترل مدام ترافیک عبوری داخل شهر و کمربندی ها از طریق مرکز کنترل ترافیک ،هماهنگی فی مابین با پلیس راهور در مواقع لزوم انجام شده است.
خسروی بازدید مستمر از وضعیت انهار و جداول و کانال های سطح شهر را از دیگر فعالیت ها عنوان کرد و گفت: هدایت و انتقال آب کوی صنعتی واقع در پروژه اعلم الهدی جهت جلوگیری از انتقال آب به کوی علوی با ایجاد و تعریض کانال و مسیر رودخانه موجود و هدایت آب به مسیر مذکور ، رفع مکرر آبگرفتگی کمربندی شمالی ،رفع آبگرفتگی مقابل ستاد نیروی انتظامی ، نظارت مستمر بر عملکرد مناطق و سازمانها ،نظارت فنی بر امور اجرایی ستادهای شهرداری ،هدایت و انتقال آب کوی صنعتی واقع در پروژه اعلم الهدی جهت جلوگیری از انتقال آن به کوی علوی با ایجاد و تعریض کانال و مسیر رودخانه موجود و هدایت آب به مسیر مذکور ، پاکسازی مسیل رودخانه فصلی نظم آباد ،نظارت بر عملکرد انتقال آب سد کرهرود ، ایمن سازی و هدایت ترافیکی معابر و نقاط پر خطر به ویژه حاشیه رود خانه و ده ها اقدام موثر دیگر در راستای کاهش مشکلات بارشهای اخیر از جمله این اقدامات طی شبانه روز گذشته بوده است.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات