برگزاری جلسه هم افزایی دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با رییس و سر محیط بانان پارک ملی گلستان

برگزاری جلسه هم افزایی دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با رییس و سر محیط بانان پارک ملی گلستان

برگزاری جلسه هم افزایی دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با رییس و سر محیط بانان پارک ملی گلستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات