بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از حوزه استحفاظی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های مینودشت و گالیکش

بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از حوزه استحفاظی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های مینودشت و گالیکش

بازدید دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل  حفاظت محیط زیست استان گلستان از حوزه استحفاظی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های مینودشت و گالیکش

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات