کشف و ضبط لاشه شکار شده یک راس کل وحشی توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بم

کشف و ضبط لاشه شکار شده یک راس کل وحشی توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بم

به گزارش عیسی عارف کیا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم مامورین یگان حفاظت  این شهرستان در راستای ماموریت کشت کنترل و پیاده روی چندین ساعته موفق به کشف لاشه شکارشده یک راس کل وحشی گردیدند.
وی ادامه داد در عملیات فوق، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی مجاز متعلق به غیر ،یک عدد دوربین چشمی وده عدد فشنگ ساچمه پنج عدد چهارپاره نیز کشف و ضبط گردید که پرونده پس ازتکمیل،جهت سیرمراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات