حضور مهندس شاکری در جلسه فوق العاده ستاد بحران جهت بررسی توان وظرفیت کمک رسانی استان به سیل زدگان اخیر خوزستان

حضور مهندس شاکری در جلسه فوق العاده ستاد بحران جهت بررسی توان وظرفیت کمک رسانی استان به سیل زدگان اخیر خوزستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات