مدیریت سیلاب در بندهای خاکی استان مرکزی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده توسط این شرکت از شکسته شدن بندهای خاکی سهل آباد، مهدی آباد، امان آباد، انجیرک، سوار آباد و برجک جلوگیری شد و سیلاب از طریق سرریز به پایین دست انتقال پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای گفت :با اقدامات و تمهیدات شبانه روزی همکاران شرکت آب منطقه ای مرکزی از شکسته شدن بندهای خاکی سهل آباد، مهدی آباد، امان آباد، انجیرک، سوار آباد و برجک جلوگیری شد و سیلاب از طریق سرریز به پایین دست انتقال پیدا کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات